Hot: Chương trình trả góp khi mua sản phẩm Samsung Galaxy tháng 10 tại hệ thống Di Động Thông Minh

30/09/2022 953 Tác giả: HongHanh

Nội dung chính

mục lục

  Chương trình trả góp tháng 10 khi mua Samsung Galaxy tại hệ thống Di Động Thông Minh thông qua 2 công ty là Home Credit và FE Credit đang được triển khai. Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây!

  Hot: Chương trình trả góp khi mua sản phẩm Samsung Galaxy tháng 10 tại hệ thống Di Động Thông Minh trên toàn quốc

  1. Danh sách sản phẩm hỗ trợ trả góp 

  Thời gian áp dụng: 01/10 - 31/10/2022
  ( Riêng Galaxy A13 6GB, A23 6GB, A33, A53, A73 từ ngày 01/10 - 10/10/2022)

  STT Sản phẩm Home Credit FE Credit
  1 Galaxy A04s 32GB Trả trước 10%, LS 0.0%, thời hạn 4 tháng
   
  2 Galaxy A04s 64GB Trả trước 10%, LS 0.0%, thời hạn 4 tháng Trả trước 30%, LS 0.0%, thời hạn 4 tháng
  3 Galaxy A04 64GB Trả trước 10%, LS 0.0%, thời hạn 4 tháng  
  4 Galaxy A13 4GB Trả trước 30%, LS 0.0%, thời hạn 4 tháng Trả trước 30%, LS 0.0%, thời hạn 4 tháng
  5 Galaxy A13 6GB Trả trước 30%, LS 0.0%, thời hạn 6 tháng Trả trước 30%, LS 0.0%, thời hạn 6 tháng
  6 Galaxy A23 4GB Trả trước 30%, LS 0.0%, thời hạn 6 tháng Trả trước 30%, LS 0.0%, thời hạn 6 tháng
  7 Galaxy A23 6GB Trả trước 30%, LS 0.0%, thời hạn 6 tháng Trả trước 30%, LS 0.0%, thời hạn 6 tháng
  8 Galaxy A53 5G (128GB) Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
    Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 9 tháng
  9 Galaxy A53 5G (256GB) Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
    Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 9 tháng
  10 Galaxy A33 5G (6GB) Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
  11 Galaxy A33 5G (8GB) Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
  12 Galaxy A73 5G (128GB) Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
    Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 9 tháng
  13 Galaxy A73 5G (256GB) Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
    Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 9 tháng
  14 Galaxy Z Flip3 5G_128GB Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 6 tháng (TGDĐ/ĐMX)  
  Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 6 tháng (kênh khác)  
  15 Galaxy Z Flip3 5G_256GB Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 6 tháng (TGDĐ/ĐMX)  
  Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 6 tháng (kênh khác)  
  16 Galaxy Z Fold3 5G_256GB Trả trước 30%, LS 0.5%, thời hạn 6 tháng (TGDĐ/ĐMX)  
  Trả trước 30%, LS 0.5%, thời hạn 6 tháng (kênh khác)  
  Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 9 tháng (TGDĐ/ĐMX)  
  Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 9 tháng (kênh khác)  
  Trả trước 50%, LS 0%, thời hạn 12 tháng (TGDĐ/ĐMX)  
  Trả trước 50%, LS 0%, thời hạn 12 tháng (kênh khác)  
  17 Galaxy Z Fold3 5G_512GB Trả trước 30%, LS 0.5%, thời hạn 6 tháng (TGDĐ/ĐMX)  
  Trả trước 30%, LS 0.5%, thời hạn 6 tháng (kênh khác)  
  Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 9 tháng (TGDĐ/ĐMX)  
  Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 9 tháng (kênh khác)  
  Trả trước 50%, LS 0%, thời hạn 12 tháng (TGDĐ/ĐMX)  
  Trả trước 50%, LS 0%, thời hạn 12 tháng (kênh khác)  
  18 Galaxy S22 128GB Trả trước 30%, LS 0.5%, thời hạn 6 tháng Trả trước 50%, LS 0%, thời hạn 12 tháng
  Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 6 tháng Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6, 8 tháng
  Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 9 tháng  
  19

  Galaxy S22 256GB

  Trả trước 30%, LS 0.5%, thời hạn 6 tháng Trả trước 50%, LS 0%, thời hạn 12 tháng
  Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 6 tháng  
  Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 9 tháng  
  20 Galaxy S22+ 128GB Trả trước 30%, LS 0.5%, thời hạn 6 tháng Trả trước 50%, LS 0%, thời hạn 12 tháng
  Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 6 tháng  
  Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 9 tháng  
  21 Galaxy S22+ 256GB Trả trước 30%, LS 0.5%, thời hạn 6 tháng Trả trước 50%, LS 0%, thời hạn 12 tháng
  Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 6 tháng  
  Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 9 tháng  
  22 Galaxy S20FE   Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6,8 tháng
    Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
    Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 9 tháng
  23 Galaxy S21 FE 5G (8+128GB)   Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
    Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
    Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 9 tháng
    Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
    Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 9 tháng
  24 Galaxy S21 FE 5G (8+256GB)   Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
    Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
    Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 9 tháng
    Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
    Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 9 tháng
  25 Galaxy S22 Ultra 128GB Trả trước 30%, LS 0.5%, thời hạn 6 tháng Trả trước 50%, LS 0%, thời hạn 12 tháng
  Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 6 tháng  
  Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 9 tháng  
  26

  Galaxy S22 Ultra 256GB

  Trả trước 30%, LS 0.5%, thời hạn 6 tháng Trả trước 50%, LS 0%, thời hạn 12 tháng
  Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 6 tháng  
  Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 9 tháng  
  27

  Galaxy S22 Ultra 512GB

  Trả trước 30%, LS 0.5%, thời hạn 6 tháng Trả trước 50%, LS 0%, thời hạn 12 tháng
  Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 6 tháng  
  Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 9 tháng  
  28 Galaxy Tab S8 Trả trước 30%, LS 0.5%, thời hạn 6 tháng Trả trước 10%, LS 0.5%, thời hạn 6 tháng
  29

  Galaxy Tab S8 Ultra

  Trả trước 30%, LS 0.5%, thời hạn 6 tháng  
  30

  Galaxy Tab S8+ (128 GB)

  Trả trước 30%, LS 0.5%, thời hạn 6 tháng  
  31

  Galaxy Tab S8+ (256 GB)

  Trả trước 30%, LS 0.5%, thời hạn 6 tháng  
  32

  Galaxy Tab S8 (Bản Wifi)

  Trả trước 30%, LS 0.5%, thời hạn 6 tháng  
  33

  Galaxy Tab S7 FE

  Trả trước 30%, LS 0.5%, thời hạn 6 tháng  
  34

  Galaxy Tab S7 FE (Bản Wifi)

  Trả trước 30%, LS 0.5%, thời hạn 6 tháng  
  35

  Galaxy Tab S6 Lite

  Trả trước 30%, LS 0.5%, thời hạn 6 tháng  
  36

  Galaxy Tab A8

  Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng  
  37

  Galaxy Tab A7 Lite

  Trả trước 30%, LS 0.5%, thời hạn 6 tháng  
  38 Galaxy Buds2 Pro (SM-R510) Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
  39 Galaxy Watch4 BT 40mm Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
  40 Galaxy Watch4 LTE 40mm Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
  41 Galaxy Watch4 BT 44mm Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
  42 Galaxy Watch4 LTE 44mm Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
  43 Galaxy Watch4 Classic BT 42mm Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
  44 Galaxy Watch4 Classic LTE 42mm Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
  45 Galaxy Watch4 Classic BT 46mm Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
  46 Galaxy Watch4 Classic LTE 46mm Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
  47 Galaxy Buds2 Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
  48 Galaxy Watch5 40mm BT (SM-R900) Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
  49 Galaxy Watch5 40mm LTE (SM-R905) Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
  50 Galaxy Watch5 44mm BT (SM-R910) Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
  51 Galaxy Watch5 44mm LTE (SM-R915) Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
  52 Galaxy Watch5 Pro BT (SM-R920) Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
  53 Galaxy Watch5 Pro LTE (SM-R925) Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
  54 Galaxy Z Flip4_128GB


   
  Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 9 tháng (TGDĐ/ĐMX) Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 9 tháng
  Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 9 tháng (kênh khác) Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
    Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
    Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 9 tháng
  55 Galaxy Z Flip4_256GB


   
  Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 9 tháng (TGDĐ/ĐMX) Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 9 tháng
  Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 9 tháng (kênh khác) Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
    Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
    Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 9 tháng
  56 Galaxy Z Flip4_512GB


   
  Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 9 tháng (TGDĐ/ĐMX) Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 9 tháng
  Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 9 tháng (kênh khác) Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
    Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
    Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 9 tháng
  57 Galaxy Z Fold4_256GB
   
  Trả trước 30%, LS 0.5%, thời hạn 6 tháng (TGDĐ/ĐMX)  
  Trả trước 30%, LS 0.5%, thời hạn 6 tháng (kênh khác)  
  58 Galaxy Z Fold4_256GB


   
  Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 9 tháng (TGDĐ/ĐMX)  
  Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 9 tháng (kênh khác)  
  Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 6 tháng (TGDĐ/ĐMX)  
  Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 6 tháng (kênh khác)  
  59 Galaxy Z Fold4_512GB


   
  Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 9 tháng (TGDĐ/ĐMX)  
  Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 9 tháng (kênh khác)  
  Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 6 tháng (TGDĐ/ĐMX)  
  Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 6 tháng (kênh khác)  

  2. Cách thức tham gia

  • Khách hàng có nhu cầu vay mua trả góp, liên hệ nhân viên tư vấn tại cửa hàng.
  • Nhân viên tư vấn thu thập thông tin khách hàng, kiểm tra chứng từ, thẩm định và trả kết quả trong 15-20 phút.
  • Nếu hồ sơ được duyệt, khách hàng sẽ ký hợp đồng vay và thanh toán trả trước cho cửa hàng và khoản tiền trả góp hàng tháng cho công ty.

  3. Điều kiện khách hàng tham gia chương trình

  • Công dân Việt Nam từ 20-26 tuổi, có nơi thường trú/ nơi ở tại các tỉnh thành trên cả nước.
  • Chứng từ yêu cầu: CMND, Bằng lái xe (hoặc Hộ khẩu).
  • Mỗi khách hàng chỉ được mua trả góp 1 sản phẩm Samsung Galaxy được nếu ở trên.

  Tạm kết

  Trên đây là toàn bộ nội dung chương trình khi mua sản phẩm Samsung Galaxy tháng 10 tại hệ thống Di Động Thông Minh trên toàn quốc. Hãy nhanh tay ghé chi nhánh gần nhất hoặc đặt mua online các bạn nhé!
  Đừng quên theo dõi Di Động Thông Minh để biết thêm nhiều chương trình ưu đãi khác.
   

  Tác giả HongHanh
  Bạn đang xem: Hot: Chương trình trả góp khi mua sản phẩm Samsung Galaxy tháng 10 tại hệ thống Di Động Thông Minh
  Viết bình luận của bạn

  Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường bắt buộc được đánh dấu *