Ưu đãi trả góp 0% dành riêng cho khách hàng sở hữu thiết bị Samsung Galaxy trong tháng 5

04/05/2022 1568 Tác giả: KhanhLy

Nội dung chính

mục lục

  Chương trình ưu đãi khi mua thiết bị Samsung Galaxy thông qua hình thức trả góp 0% từ 2 công ty tài chính là Home Credit và FE Credit đang được triển khai trong tháng 5 tại hệ thống Di Động Thông Minh trên toàn quốc. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây nhé!

  Ưu đãi trả góp 0% Samsung Galaxy

  1. Danh sách sản phẩm hỗ trợ trả góp 0%

  Thời gian áp dụng: 01/05 - 31/05/2022

  STT

  Sản phẩm

  Home Credit

  FE Credit

  1

  Galaxy A03 32GB

  Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 4 tháng

  Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 4 tháng  

  2

  Galaxy A03 64GB

  Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 4 tháng

  Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 4 tháng 

  3

  Galaxy A13 4GB

  Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 4 tháng

  Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 4 tháng 

  4

  Galaxy A13 6GB

  Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

  Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng 

  5

  Galaxy A23 4GB

  Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

  Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng 

  6

   Galaxy A23 6GB

  Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

  Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng 

  7

  Galaxy A22 5G

  Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

  Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng 

  8

  Galaxy A32 (6+128GB)

  Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

  Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng 

  9

  Galaxy A52s 5G (128GB)

  Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

  Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng 

  10

  Galaxy A33 5G (6GB)

  Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

  Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng 

  11

  Galaxy A33 5G (8GB)

  Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

  Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng 

  12

  Galaxy A53 5G (128GB) Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

  Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6/9 tháng 

  13 Galaxy A53 5G (256GB) Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

  Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6/9 tháng 

  14 Galaxy A73 5G (128GB) Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

  Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6/9 tháng 

  15

  Galaxy A73 5G (256GB) Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

  Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6/9 tháng 

  16 Galaxy Tab S8 Trả trước 30%, LS 0.5%, thời hạn 6 tháng

  Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6/9 tháng 

  17 Galaxy Note20

  Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 9 tháng 

  Trả trước 40 %, LS 0%, thời hạn 6 tháng 

  18 Galaxy Note20 Ultra

  Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 9, 12 tháng 

  Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 6 tháng 

  19 Galaxy Note20 Ultra 5G

  Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 9, 12 tháng 

  Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 6 tháng 

  20 Galaxy S20FE

  Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6, tháng 

  Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 6/9 tháng 

  21 Galaxy S21FE 5G (6+128GB) Trả trước 50%, LS 0%, thời hạn 12 tháng

  Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng 

  Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6/9 tháng 

  Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 6/9 tháng

  22 Galaxy S21FE 5G (8+128GB) Trả trước 50%, LS 0%, thời hạn 12 tháng

  Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

  Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6/9 tháng

  Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 6/9 tháng

  23 Galaxy S21FE 5G (8+256GB) Trả trước 50%, LS 0%, thời hạn 12 tháng

  Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

  Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6/9 tháng

  Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 6/9 tháng

  24 Galaxy S22 (8+128GB) Trả trước 30%, LS 0.5%, thời hạn 6 tháng

  Trả trước 50%, LS 0%, thời hạn 12 tháng

  Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 6/9 tháng

  Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6/8 tháng

  25 Galaxy S22 (8+256GB) Trả trước 30%, LS 0.5%, thời hạn 6 tháng

  Trả trước 50%, LS 0%, thời hạn 12 tháng

  Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 6/9 tháng
  26 Galaxy S22+ (8+128GB) Trả trước 30%, LS 0.5%, thời hạn 6 tháng

  Trả trước 50%, LS 0%, thời hạn 12 tháng

  Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 6/9 tháng
  27 Galaxy S22+ (8+256GB) Trả trước 30%, LS 0.5%, thời hạn 6 tháng

  Trả trước 50%, LS 0%, thời hạn 12 tháng

  Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 6/9 tháng
  28 Galaxy S22 Ultra (8+128GB) Trả trước 30%, LS 0.5%, thời hạn 6 tháng

  Trả trước 50%, LS 0%, thời hạn 12 tháng

  Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 6/9 tháng
  29 Galaxy S22 Ultra (12+256GB) Trả trước 30%, LS 0.5%, thời hạn 6 tháng

  Trả trước 50%, LS 0%, thời hạn 12 tháng

  Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 6/9 tháng
  30 Galaxy S22 Ultra (12+512GB) Trả trước 30%, LS 0.5%, thời hạn 6 tháng

  Trả trước 50%, LS 0%, thời hạn 12 tháng

  Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 6/9 tháng
  31 Galaxy Z Flip3 5G 128GB Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

  Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

  Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 6/9 tháng

  32 Galaxy Z Flip3 5G_256GB Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

  Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

  Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 6/9 tháng

  33 Galaxy Buds Pro Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 4 tháng

  Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 4 tháng

  34 Galaxy Watch4 BT 40mm Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

  Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

  35 Galaxy Watch4 LTE 40mm Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

  Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

  36 Galaxy Watch4 BT 44mm Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

  Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

  37 Galaxy Watch4 LTE 44mm Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

  Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

  38 Galaxy Watch4 Classic BT 42mm Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

  Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

  39 Galaxy Watch4 Classic LTE 42mm Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

  Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

  40 Galaxy Watch4 Classic BT 46mm Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

  Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

  41 Galaxy Watch4 Classic LTE 46mm Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

  Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

  42 Galaxy Buds2 Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

  Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

  43 Galaxy Tab A7 Lite Trả trước 30%, LS 0.5%, thời hạn 6 tháng
  44 Galaxy Tab S6 Lite Trả trước 30%, LS 0.5%, thời hạn 6 tháng
  45 Galaxy Tab S7 FE Trả trước 30%, LS 0.5%, thời hạn 6 tháng
  46 Galaxy Tab S7 FE (Bản Wifi) Trả trước 30%, LS 0.5%, thời hạn 6 tháng
  47 Galaxy Tab A8 Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
  48 Galaxy Tab S8+ Trả trước 30%, LS 0.5%, thời hạn 6 tháng
  49 Galaxy Tab S8 Ultra Trả trước 30%, LS 0.5%, thời hạn 6 tháng
  50 Galaxy S21 Trả trước 30%, LS 0.5%, thời hạn 6 tháng
  Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
  51 Galaxy S21+ 128GB Trả trước 30%, LS 0.5%, thời hạn 6 tháng
  Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
  52 Galaxy S21 Ultra 128GB Trả trước 30%, LS 0.5%, thời hạn 6 tháng
  Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
  53 Galaxy Z Fold3 5G 256GB Trả trước 30%, LS 0.5%, thời hạn 6 tháng
  Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 9 tháng
  Trả trước 50%, LS 0%, thời hạn 12 tháng
  54 Galaxy Z Fold3 5G 512GB Trả trước 30%, LS 0.5%, thời hạn 6 tháng
  Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 9 tháng
  Trả trước 50%, LS 0%, thời hạn 12 tháng

  2. Cách thức tham gia:

  • Khách hàng có nhu cầu vay mua trả góp, liên hệ nhân viên tư vấn tại cửa hàng
  • Nhân viên tư vấn thu thập thông tin khách hàng, kiểm tra chứng từ, thẩm định và trả kết quả trong 15-20 phút
  • Nếu hồ sơ được duyệt, khách hàng sẽ ký hợp đồng vay và thanh toán trả trước cho cửa hàng và khoản tiền trả góp hàng tháng cho công ty

  3. Điều kiện khách hàng tham gia chương trình

  • Công dân Việt Nam từ 20-26 tuổi tại các tỉnh thành trên cả nước
  • Chứng từ yêu cầu: CMND, Bằng lái xe (hoặc Hộ khẩu)
  • Mỗi khách hàng chỉ được mua trả góp 1 sản phẩm Samsung Galaxy
  Tác giả KhanhLy
  Bạn đang xem: Ưu đãi trả góp 0% dành riêng cho khách hàng sở hữu thiết bị Samsung Galaxy trong tháng 5
  Viết bình luận của bạn

  Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường bắt buộc được đánh dấu *