ROM GỐC CHO SAMSUNG S10 S10E S10+ - Di Động Thông Minh

13/03/2019 13039 Tác giả: Admin

ROM gốc hỗ trợ fix lỗi cho S10 S10E S10+, treo logo, xóa mật khẩu màn hình

S10E
Model SM-G970F
Model name Samsung S10
Country Vietnam (XXV)
Version Android 9
Changelist 15445945
Build date Sun, 24 Feb 2019 04:49:38 +0000
Security Patch Level 2019-02-01
Product code XXV
PDA G970FXXU1ASBA
CSC G970FOXM1ASBA
Download : https://drive.google.com/file/d/1UvBdbA9NOzfthq1fzpauR6REzrzUKqMM/view

S10
Model SM-G973F
Model name Samsung S10E
Country Vietnam (XXV)
Version Android 9
Changelist 15445945
Build date Sun, 24 Feb 2019 04:49:32 +0000
Security Patch Level 2019-02-01
Product code XXV
PDA G973FXXU1ASBA
CSC G973FOXM1ASBA
Download : https://drive.google.com/file/d/1Ig0q59JPyKMF4HZvQGe9EunKcDIPt3WE/view

S10+
Model SM-G975F
Model name Samsung S10+
Country Vietnam (XXV)
Version Android 9
Changelist 15445945
Build date Sun, 24 Feb 2019 04:49:44 +0000
Security Patch Level 2019-02-01
Product code XXV
PDA G975FXXU1ASBA
CSC G975FOXM1ASBA
Download : https://drive.google.com/file/d/1rra34oC_emi869rhLR2DbC64SUyipP8j/view

Tác giả Admin
Bạn đang xem: ROM GỐC CHO SAMSUNG S10 S10E S10+ - Di Động Thông Minh
Viết bình luận của bạn

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường bắt buộc được đánh dấu *