Danh sách sản phẩm ưu đãi trả góp 0% qua Home Credit, Fe Credit

08/02/2022 1536 Tác giả: quangcuong

Chương trình ưu đãi khi mua những sản phẩm điện thoại, máy tính bảng, đồng hồ thông minh thông qua hình thức trả góp 0% từ 2 công ty tài chính là HomeCredit và FeCredit đang được triển khai trong tháng 2/2022 tại tất cả các hệ thống Di Động Thông Minh trên toàn quốc.

Mua trả góp đem lại những lợi ích gì ?

- Không cần bỏ ngay một số tiền lớn ra cùng lúc để mua sắm

- Khoản tài chính dư có thể tập trung vào các vấn đề khác.

- Tăng điểm tín dụng, uy tín với các công ty tài chính, sau này dễ dàng vay khi trả góp nhà hoặc, ngân hàng

- Lãi suất 0%, không phát sinh lãi như mua thẳng.

1. Danh sách sản phẩm hỗ trợ trả góp 0%

STT

Sản phẩm

HomeCredit

Fe Credit

1

Galaxy TabS7

Trả trước 30%, LS 0.5%, thời hạn 6 tháng

 

2

Galaxy Tab S7+

Trả trước 30%, LS 0.5%, thời hạn 6 tháng

 

3

Galaxy Tab S7 FE

Trả trước 30%, LS 0.5%, thời hạn 6 tháng

 

4

Galaxy Tab S7 FE (Bản Wifi)

Trả trước 30%, LS 0.5%, thời hạn 6 tháng

 

5

Galaxy Tab A8

Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

 

6

Galaxy Note20 

 

Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 9 tháng

 

 

 

Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

7

Galaxy Note20 Ultra

 

Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 9, 12 tháng

 

 

 

Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

8

Galaxy Note20 Ultra 5G

 

Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 9, 12 tháng

 

 

 

Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

9

Galaxy S20FE

 

Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6, 8 tháng

 

 

 

Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

 

 

 

Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 9 tháng

10

Galaxy S21

Trả trước 30%, LS 0.5%, thời hạn 6 tháng

Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

 

 

Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 9 tháng

11

Galaxy S21+ 128GB

Trả trước 30%, LS 0.5%, thời hạn 6 tháng

Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

 

 

Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 9 tháng

12

Galaxy S21 Ultra 128GB

Trả trước 30%, LS 0.5%, thời hạn 6 tháng

Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

 

 

Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 9 tháng

13

Galaxy S21FE 5G (6+128GB)

Trả trước 50%, LS 0%, thời hạn 12 tháng

Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

 

 

Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

 

 

Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 9 tháng

 

 

Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

 

 

Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 9 tháng

14

Galaxy S21FE 5G (8+128GB)

Trả trước 50%, LS 0%, thời hạn 12 tháng

Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

 

 

Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

 

 

Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 9 tháng

 

 

Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

 

 

Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 9 tháng

15

Galaxy S21FE 5G (8+256GB)

Trả trước 50%, LS 0%, thời hạn 12 tháng

Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

 

 

Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

 

 

Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 9 tháng

 

 

Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

 

 

Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 9 tháng

16

Galaxy Z Flip3 5G_128GB

Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

 

 

 

Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

 

 

 

Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 9 tháng

17

Galaxy Z Flip3 5G_256GB

Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

 

 

 

Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

 

 

 

Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 9 tháng

18

Galaxy Z Fold3 5G_256GB

Trả trước 30%, LS 0.5%, thời hạn 6 tháng

 

 

 

Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 9 tháng

 

 

 

Trả trước 50%, LS 0%, thời hạn 12 tháng

 

19

Galaxy Z Fold3 5G_512GB

Trả trước 30%, LS 0.5%, thời hạn 6 tháng

 

 

 

Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 9 tháng

 

 

 

Trả trước 50%, LS 0%, thời hạn 12 tháng

 

20

Galaxy Watch Active 2 - 40mm (Mặt nhôm)

Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 4 tháng

Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 4 tháng

21

Galaxy Watch Active 2 - 44mm (Mặt nhôm)

Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 4 tháng

22

Galaxy Watch Active 2 - UA 44mm (Mặt nhôm)

Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

23

Galaxy Watch Active 2 - 40mm (Mặt thép)

Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

24

Galaxy Watch Active 2 - 44mm (Mặt thép)

Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

25

Galaxy Watch Active 2 - 40mm LTE

Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

26

Galaxy Watch Active 2 - 44mm LTE

Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

27

Galaxy Watch Active 2 - 44mm LTE (Mặt thép)

Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

28

Galaxy Watch 3 - 41mm

Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

29

Galaxy Watch 3 - 45mm

Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

30

Galaxy Watch 3 - 41mm LTE

Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

31

Galaxy Watch 3 - 45mm LTE

Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

32

Galaxy Watch 3 - 45mm Titan

Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

33

Galaxy Buds Pro

Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 4 tháng

Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 4 tháng

34

Galaxy Watch 4 BT 40mm

Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

35

Galaxy Watch 4 LTE 40mm

Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

36

Galaxy Watch 4 BT 44mm

Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

37

Galaxy Watch 4 LTE 44mm

Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

38

Galaxy Watch 4 Classic BT 42mm

Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

39

Galaxy Watch 4 Classic LTE 42mm

Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

40

Galaxy Watch 4 Classic BT 46mm

Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

41

Galaxy Watch 4 Classic LTE 46mm

Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

42

Galaxy Buds 2

Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

2. Điều kiện tham gia trả góp 0%

- Công dân là người Việt Nam từ 20-60 tuổi, có nơi cư trú, hộ khẩu tại các tỉnh thành cả nước.

- Giấy tờ yêu cầu: Căn cước công dân, chứng minh thư, bằng lái xe hoặc sổ hộ khẩu.

- Mỗi khách hàng chỉ được phép mua trả góp 0% duy nhất một sản phẩm của Samsung.

3. Cách thức tham gia

- Khách hàng có nhu cầu mua trà góp, vui lòng liên hệ với DDTM hoặc nhân viên tư vấn của Home Credit, FE Credit tại cửa hàng

- Nhân viên tư vấn tín dụng thu thập thông tin khách hàng, kiểm tra thông tin.

- Nhân viên Home Credit, FE Credit sẽ tiến hành thẩm định và trả kết quả lại sau 15-20 phút

- Nếu hồ sơ khách hàng được duyệt thành công, khách sẽ ký hợp đồng vay với Home Credit, FE Credit thanh toán khoản trả trước cho cửa hàng và khoản tiền trả góp hằng tháng cho Home Credit, FE Credit.

Tác giả quangcuong
Bạn đang xem: Danh sách sản phẩm ưu đãi trả góp 0% qua Home Credit, Fe Credit
Viết bình luận của bạn

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường bắt buộc được đánh dấu *