Hot: Chương trình trả góp 0% khi mua sản phẩm Samsung Galaxy tháng 8 tại hệ thống Di Động Thông Minh

31/07/2022 1056 Tác giả: KhanhLy

Nội dung chính

mục lục

  Chương trình trả góp 0% khi mua sản phẩm Samsung Galaxy tháng 8 tại hệ thống Di Động Thông Minh thông qua 2 công ty tài chính là Home Credit và FE Credit đang được triển khai. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây nhé!

  Chương trình trả góp 0% khi mua sản phẩm Samsung Galaxy tháng 8 tại hệ thống Di Động Thông Minh

  1. Danh sách sản phẩm hỗ trợ trả góp 0%

  Thời gian áp dụng: 01/08 - 31/08/2022

  STT

  Sản phẩm

  Home Credit

  FE Credit

  1

  Galaxy A03 32GB

  Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 4 tháng

  Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 4 tháng  

  2

  Galaxy A03 64GB

  Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 4 tháng

  Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 4 tháng 

  3 Galaxy A03s 64GB Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 4 tháng

  Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 4 tháng 

  4

  Galaxy A13 4GB

  Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 4 tháng

  Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 4 tháng

  5

  Galaxy A13 6GB

  Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

  Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

  6

  Galaxy A23 4GB

  Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

  Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

  7

   Galaxy A23 6GB

  Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

  Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

  8

  Galaxy A33 5G (6GB)

  Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

  Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng 

  9

  Galaxy A33 5G (8GB)

  Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

  Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng 

  10 Galaxy A53 5G (128GB) Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

  Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6/9 tháng 

  11 Galaxy A53 5G (256GB) Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

  Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6/9 tháng 

  12 Galaxy A73 5G (128GB) Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

  Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6/9 tháng 

  13 Galaxy A73 5G (256GB)

  Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

  Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6/9 tháng 

  14 Galaxy Note20  

  Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 9 tháng 

   

  Trả trước 40 %, LS 0%, thời hạn 6 tháng 

  15 Galaxy Note20 Ultra  

  Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 9/12 tháng 

   

  Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 6 tháng 

  16 Galaxy Note20 Ultra 5G  

  Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 9/12 tháng 

   

  Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 6 tháng 

  17 Galaxy S20FE  

  Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6/8 tháng 

   

  Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 6/9 tháng 

  18 Galaxy S21 FE 5G (6+128GB) Trả trước 50%, LS 0%, thời hạn 12 tháng

  Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng 

   

  Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6/9 tháng 

   

  Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 6/9 tháng

  19 Galaxy S21 FE 5G (8+128GB) Trả trước 50%, LS 0%, thời hạn 12 tháng

  Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

   

  Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6/9 tháng

   

  Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 6/9 tháng

  20 Galaxy S21 FE 5G (8+256GB) Trả trước 50%, LS 0%, thời hạn 12 tháng

  Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

   

  Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6/9 tháng

   

  Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 6/9 tháng

  21 Galaxy S22 128GB Trả trước 30%, LS 0.5%, thời hạn 6 tháng

  Trả trước 50%, LS 0%, thời hạn 12 tháng

  Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 6/9 tháng

  Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6/8 tháng

  22 Galaxy S22 256GB Trả trước 30%, LS 0.5%, thời hạn 6 tháng

  Trả trước 50%, LS 0%, thời hạn 12 tháng

  Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 6/9 tháng  
  23 Galaxy S22+ 128GB Trả trước 30%, LS 0.5%, thời hạn 6 tháng

  Trả trước 50%, LS 0%, thời hạn 12 tháng

  Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 6/9 tháng  
  24 Galaxy S22+ 256GB Trả trước 30%, LS 0.5%, thời hạn 6 tháng

  Trả trước 50%, LS 0%, thời hạn 12 tháng

  Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 6/9 tháng  
  25 Galaxy S22 Ultra 128GB Trả trước 30%, LS 0.5%, thời hạn 6 tháng

  Trả trước 50%, LS 0%, thời hạn 12 tháng

  Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 6/9 tháng  
  26 Galaxy S22 Ultra 256GB Trả trước 30%, LS 0.5%, thời hạn 6 tháng

  Trả trước 50%, LS 0%, thời hạn 12 tháng

  Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 6/9 tháng  
  27 Galaxy S22 Ultra 512GB Trả trước 30%, LS 0.5%, thời hạn 6 tháng

  Trả trước 50%, LS 0%, thời hạn 12 tháng

  Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 6/9 tháng  
  28 Galaxy Tab S8 Trả trước 30%, LS 0.5%, thời hạn 6 tháng

  Trả trước 10%, LS 0.5%, thời hạn 6 tháng

  29 Galaxy Tab S8 Ultra Trả trước 30%, LS 0.5%, thời hạn 6 tháng
  30 Galaxy Buds Pro

  Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 4 tháng

  31 Galaxy Watch4 BT 40mm Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

  Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

  32 Galaxy Watch4 LTE 40mm Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

  Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

  33 Galaxy Watch4 BT 44mm Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

  Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

  34 Galaxy Watch4 LTE 44mm Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

  Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

  35 Galaxy Watch4 Classic BT 42mm Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

  Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

  36 Galaxy Watch4 Classic LTE 42mm Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

  Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

  37 Galaxy Watch4 Classic BT 46mm Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

  Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

  38 Galaxy Watch4 Classic LTE 46mm Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

  Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

  39 Galaxy Buds 2 Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

  Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

  40 Galaxy Z Flip3 5G 128GB Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 6 tháng  
  41 Galaxy Z Flip3 5G 256GB Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 6 tháng  
  42 Galaxy Z Fold3 5G 256GB Trả trước 30%, LS 0.5%, thời hạn 6 tháng  
  Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 9 tháng
  Trả trước 50%, LS 0%, thời hạn 12 tháng

  43

  Galaxy Z Fold3 5G 512GB

  Trả trước 30%, LS 0.5%, thời hạn 6 tháng  
  Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 9 tháng
  Trả trước 50%, LS 0%, thời hạn 12 tháng
  44 Galaxy Tab S7 FE Trả trước 30%, LS 0.5%, thời hạn 6 tháng  
  45 Galaxy Tab S7 FE ( Wifi) Trả trước 30%, LS 0.5%, thời hạn 6 tháng  
  46 Galaxy Tab S6 Lite Trả trước 30%, LS 0.5%, thời hạn 6 tháng  
  47 Galaxy S21 Trả trước 30%, LS 0.5%, thời hạn 6 tháng  
  Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 6 tháng  
  48 Galaxy S21+ 128GB Trả trước 30%, LS 0.5%, thời hạn 6 tháng  
  Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 6 tháng  
  49 Galaxy S21 Ultra 128GB Trả trước 30%, LS 0.5%, thời hạn 6 tháng  
  Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
  50 Galaxy Tab A8 Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng  
  51 Galaxy Tab A7 Lite Trả trước 30%, LS 0.5%, thời hạn 6 tháng  
  52 Galaxy M33 5G (6+128GB) Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng  
  53 Galaxy M53 5G (8+256GB) Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng  

  2. Cách thức tham gia:

  • Khách hàng có nhu cầu vay mua trả góp, liên hệ nhân viên tư vấn tại cửa hàng
  • Nhân viên tư vấn thu thập thông tin khách hàng, kiểm tra chứng từ, thẩm định và trả kết quả trong 15-20 phút
  • Nếu hồ sơ được duyệt, khách hàng sẽ ký hợp đồng vay và thanh toán trả trước cho cửa hàng và khoản tiền trả góp hàng tháng cho công ty

  3. Điều kiện khách hàng tham gia chương trình

  • Công dân Việt Nam từ 20-26 tuổi tại các tỉnh thành trên cả nước
  • Chứng từ yêu cầu: CMND, Bằng lái xe (hoặc Hộ khẩu)
  • Mỗi khách hàng chỉ được mua trả góp 1 sản phẩm Samsung Galaxy

  Tạm kết

  Trên đây là toàn bộ nội dung hương trình trả góp 0% khi mua sản phẩm Samsung Galaxy tháng 8 tại hệ thống Di Động Thông Minh. Hãy nhanh tay ghé chi nhánh hoặc đặt mua các bạn nhé!

  Đừng quên theo dõi Di Động Thông Minh để biết thêm nhiều chương trình ưu đã khác

  Tác giả KhanhLy
  Bạn đang xem: Hot: Chương trình trả góp 0% khi mua sản phẩm Samsung Galaxy tháng 8 tại hệ thống Di Động Thông Minh
  Viết bình luận của bạn

  Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường bắt buộc được đánh dấu *