6.2 inches, 95.9 cm2 (~81.6% screen-to-body ratio) Từ 1 - 3 triệu Xóa tất cả